Σεμινάρια Χορού

PolisArt Events

by Dance Challenge Kalamata

Dance Workshops – Training Camp KDC

Στα πλαίσια της εξέλιξης και αναβάθμισης του χορού στην πόλη της Καλαμάτας

TOP