Εκδρομές

PolisArt Events

by Dance Challenge Kalamata

One Day… Dance Challenge

ONE Day…’Dance Challenge’ camp/ 10 June 2018 Μονοήμερη Χορευτική Εκδρομή/ 10 Ιουνίου

Dance Challenge part IIΙ event

Το Dance Challenge part IIΙ event διοργανώθηκε την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου

1st Dance Challenge event

Έγραψαν για την διοργάνωση του 1st Dance Challenge  που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα με τον καταξιωμένο Δάσκαλο

TOP