Παρουσίαση του Elegant Cup Ρυθμικής Γυμναστικής – Εθελοντική προσφορά στον Φ.Ο.Κ.

Dance Challenge Kalamata

Εθελοντική προσφορά του Συλλόγου στα πλαίσια της συνεργασίας μας, για την παρουσίαση των Αγώνων της Ρυθμικής Γυμναστικής στην ‘Τέντα’

TOP